Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

Helderheid in hoe wij werken 

7

In het Kort

N

Liability Waiver

Met het maken van een reservering of boeking ga je akkoord met onze waiver of liability (zie onder). Een yogales, workshop, cursus, retraite, massage of behandeling volg je volledig op basis van eigen risico. Met jouw reservering geef je aan dat je gezond bent en dat je als deelnemer de volledige verantwoordelijkheid aanvaardt voor je eigen welzijn en gezondheid, ook in het geval van fysieke klachten, een blessure of ongeval. Bij twijfel raden we je aan om vóór je deelneemt te overleggen met je arts of verloskundige.

N

Annuleren

Wanneer ik een reservering of boeking maak, ga ik akkoord met studio Vandaan’s annuleringsvoorwaarden: Annuleren en wijzigen van je reservering voor een Yogales, Massage of Privéles kan kosteloos tot 24 uur voor aanvang. Eenmalige Workshops of (Beval)cursussen kunnen tot 48 uur voor aanvang kosteloos geannuleerd of gewijzigd worden.

N

Voorwaarden voor onze Retraites

Voor onze Dag- en Weekendretraites hanteren we aparte voorwaarden.

Deze vind je hier.

N

Eerder Bevallen?

Ben je eerder bevallen dan je kaart op is? Mail ons en we verlengen je credits voor Postnatale Yogalessen.

N

Cadeaubonnen

Cadeaubonnnen zijn 1 jaar geldig vanaf de dag van afgifte en zijn niet inwisselbaar voor geld.

N

Important!

When making a reservation or a booking for, or taking part in an activity organised by studio Vandaan, you agree to the release and waiver of liability and the terms and conditions stated below.

Liability Waiver

When I make a reservation or a booking with studio Vandaan, I agree to the release and waiver of liability stated below.

I recognize that my participation in a yoga class, workshop, retreat and/or massage is a voluntary activity and may involve physical exertion which may involve bodily risk. In any physical activity, risk of physical injury is possible. I understand that it is my personal responsibility to consult with my physician – and/or midwife in case of pregnancy – regarding my participation in classes, massages and other activities offered by studio Vandaan.

I warrant that I have no detrimental medical conditions, that I am aware of, which would prevent me from taking part in activities offered by studio Vandaan, and I assume full responsibility for any risk or injury I may sustain as a result of my participation.

Yoga, massage and other activities, are no substitute for medical diagnosis and/or treatment. I assume the risk of injuries associated with participation in yoga, massage or any other activity offered by studio Vandaan, including but not limited to falls, contact with other participants, the possible effects of the activity, and all other risks being known by me, and release the teacher(s), massage therapists and studio Vandaan from any liability claims.

I agree that my personal belongings are entirely my responsibility. Studio Vandaan, its staff, the owner of the location and others have no liability for loss or damage of my personal belongings.

I have read the above release and waiver of liability and understand its contents.

Algemene Voorwaarden

Versie 24 Maart 2023

De Algemene Voorwaarden van studio Vandaan hebben betrekking op de website en alle yogalessen, massages en workshops, cursussen en andere activiteiten georganiseerd door studio Vandaan. (Voor onze retraites gelden additionele voorwaarden: Algemene Voorwaarden – Retraites.

Definities

In deze Algemene voorwaarden gelden de volgende definities;
1. studio Vandaan – Danielle van Grieken – KvK 30248966 gevestigd aan de Buitenweg 65a, 4021 BC Maurik, Nederland
2. Deelnemer (Deelnemers): iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich bij studio Vandaan aanmeldt of inschrijft voor deelname, of deelneemt aan één van onze activiteiten of diensten.
3. Aanvullende voorwaarden: Alle aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op specifieke diensten of activiteiten georganiseerd door studio Vandaan. Voor onze retraites hanteren we additionele voorwaarden: Algemene Voorwaarden Retraites.
4. Studio Vandaan’s diensten: Inclusief, maar niet beperkt tot; privé en groepslessen in yoga, beweging, meditatie, bevalvoorbereiding, events, retraites en samenkomsten, lessenkaarten, online cursussen en lessen, massages en behandelingen (aan huis of in onze studio’s), aankopen online of in persoon en producten in onze shop.
5. Lessen: Duidt op reguliere groepslessen die wekelijks terug te vinden zijn in ons yogaschema.
6. Livestream lessen: Duidt op lessen die live via Zoom worden aangeboden via ons yogaschema.
7. Online / On demand lessen of cursussen: Duidt op reeds opgenomen (reeks van) lessen waarbij de docent dan ook geen feedback kan geven op of vragen kan beantwoorden van de Deelnemer.
8. Cursus: Duidt op 2 of meer opeenvolgende lessen in een reeks, waarbij inschrijving voor de cursus betekent dat Deelnemer is ingeschreven voor alle lessen binnen de reeks.
9. Workshop: Een eenmalige (yoga)les over een specifiek onderwerp, georganiseerd door studio Vandaan.
10. Leskaarten: een leskaart met een of meer lescredits waarmee een les bijgewoond kan worden. Het aantal lescredits op een leskaart is afhankelijk van de aangekochte kaart. De leskaarten hebben een uiterste geldigheidsdatum.
11. Lescredit: het tegoed waarmee 1 les gereserveerd en gevolgd kan worden.
12. Afspraakkaart: Het tegoed waarmee een afspraak (een privéles, privé cursus, een massage of behandeling) geboekt kan worden bij studio Vandaan.
13. Tarief of Prijs: De totale prijs van een dienst of product, inclusief BTW. Het BTW-tarief voor al onze diensten en producten is 21%.
14. Early-Bird Prijs: Een kortingsprijs die geldend is wanneer Deelnemer het volledige kortingsbedrag overmaakt binnen een specifieke, vooraf aangegeven (vroege) datum zoals genoteerd is op de eventpagina op de website.
15. Retreat: Met een retreat duiden we op een evenement dat buiten onze studio’s plaatsvindt elders in Nederland of erbuiten, waar yoga of aanverwante activiteiten door studio Vandaan aangeboden worden op een locatie waar ook eten en eventueel een of meerdere overnachtingen worden verzorgd. Reiskosten zijn nooit inclusief.
16. Docent: De persoon die voor studio Vandaan de groeps-of privéles, workshop, cursus, training of andere activiteit verzorgt.
17. Force Majeure: Een onverwachtse gebeurtenis zoals een oorlog, een misdrijf een pandemie of een aardbeving die voorkomt dat iemand kan doen waartoe zij verplicht is volgens een juridisch document. Studio Vandaan is niet aansprakelijk voor het niet-nakomen van haar verplichtingen onder die omstandigheden die buiten de controle liggen van studio Vandaan. Deze bepaling verlicht de Deelnemer niet van haar of zijn betalingsverplichting.
18. Website: De website van studio Vandaan: www.studiovandaan.nl

 

Artikel 1 Algemeen en Overeenkomst

1.1) Met de boeking van, reservering voor, betaling van en/of deelname aan één van de (yoga)lessen, workshops, cursussen, massages, behandelingen, retraites, of andere activiteiten georganiseerd door studio Vandaan (via het persoonlijke account van Deelnemer bij B-sport, danwel per inschrijfformulier, e-mail, telefoon of anderzijds), geeft Deelnemer aan volledig akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.
1.2) Deelname aan de lessen, massages, workshops, retraites of andere activiteiten georganiseerd door studio Vandaan, geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.
1.3) Deelneming aan onze activiteiten is alleen mogelijk indien de Deelnemers’ gezondheid geen belemmering vormt. Wij adviseren iedere Deelnemer voorafgaand aan deelname en bij twijfel altijd contact op te nemen met de (behandelend) (huis) arts en/of fysiotherapeut en/of verloskundige. Ook bij operaties in het verleden, chronische klachten of twijfel adviseren wij altijd eerst een arts/specialist te raadplegen.

Artikel 2 Boeking, Betaling & Annulering

2.1) Voor deelname aan onze reguliere lessen, workshops, cursussen en events dient de Deelnemer een account aan te maken in ons registratiesysteem B-Sport, en zich voorafgaand aan de activiteit in te schrijven via het online lesrooster op onze website. Voor deelname aan retraite dagen, weekenden en weken, kan Deelnemer zich via het inschrijfformulier op de website of via een e- mail inschrijven.
2.2) De deelnemer dient het verschuldigde tarief (zoals op de website is aangegeven onder ‘Lestarieven’ of bij de betreffende workshop, cursus of event) voor aanvang ons de activiteit in één keer op de rekening te voldoen via een online betaling binnen het inschrijfsysteem B-Sport. Indien dit niet mogelijk is, en alleen in overleg met studio Vandaan, dient de betaling uiterlijk 24 uur vóór de geplande activiteit te worden voldaan middels bankoverschrijving naar IBAN NL69 KNAB 0729 5544 81 t.n.v. studio Vandaan, Utrecht, o.v.v. naam en de activiteit.
2.3) Bij niet of niet-tijdige betaling heeft studio Vandaan het recht om op Deelnemer de invorderingskosten en incassokosten te verhalen.
2.4) Cadeaubonnen zijn 1 jaar geldig na datum van uitgifte. Restitutie van het tarief van een studio Vandaan Cadeaubon is niet mogelijk en deze is niet in te wisselen voor geld.
2.5) Annulering of wijziging van een reservering voor een reguliere, wekelijkse (yoga)les is tot 24 uur vóór aanvang van de gereserveerde les kosteloos en kan door Deelnemer gedaan worden via Deelnemer’s persoonlijke account bij B-Sport. Meldt Deelnemer zich niet af, annuleert haar reservering niet, of Deelnemer annuleert haar reservering of meldt zich binnen deze termijn af bij studio Vandaan, dan komt de reeds gebruikte credit niet retour.
2.6) Annulering of wijziging van een reservering voor een workshop of cursus van twee sessies (zoals de Zwangerschapsyoga Partnerles, Birth Prep Cursus, Post Partum Prep Workshop, Babymassage Workshop of een andere Cursus of Workshop georganiseerd door studio Vandaan, is tot 48 uur vóór aanvang van de workshop of cursus kosteloos en kan gedaan worden via Deelnemer’s persoonlijke account bij B-Sport, danwel per mail bij studio Vandaan. Meldt Deelnemer zich niet af, annuleert haar reservering niet of Deelnemer annuleert of meldt zich binnen deze termijn af, dan brengen we het gehele workshop of cursustarief in rekening.
2.7) Annulering of wijziging van een reservering voor een cursus bestaande uit meer dan 2 sessies is tot 1 week voor aanvang van de cursus kosteloos en kan gedaan worden via Deelnemer’s persoonlijke account bij B-Sport, danwel per mail bij studio Vandaan. Meld je je binnen deze termijn af, dan brengen we de helft van het cursustarief in rekening.
2.8) Annulering of wijziging van een door Deelnemer geboekte massage, behandeling, massageworkshop, privé-les, privé Partnerles of privé Birth Prep cursus, is kosteloos tot 24 uur vóór aanvang van de afspraak. In alle andere gevallen is betaling van het gehele tarief alsnog verschuldigd, ongeacht de reden van annulering.
2.9) Bij de boeking van een privé Workshop of Mama Blessing voor een privé groep bestaande uit meerdere personen wordt een aanbetaling gevraagd van € 50,00 euro. Pas na ontvangst van de aanbetaling op onze Bankrekening is de geplande datum definitief geboekt. Restitutie van de aanbetaling na annulering van de gemaakte boeking, is niet mogelijk.
2.10) Bij langdurige ziekte of afwezigheid kan Deelnemer contact opnemen met studio Vandaan via de mail om een mogelijke regeling te bespreken voor het verlengen van de geldigheidsduur van een 5-10 of 25-rittenkaart of van eventuele resterende lescredits aanwezig in het persoonlijke account van Deelnemer.

 

Artikel 3 – Uitsluiting

3.1) studio Vandaan heeft het recht deelname van de aangemelde Deelnemer van een les, workshop, cursus, retraite, massage, behandeling of ander event georganiseerd door studio Vandaan, te weigeren indien Deelnemer niet tijdig aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

3.2) studio Vandaan heeft het recht de toegang tot les, workshop, cursus, retraite, massage, behandeling of ander event georganiseerd door studio Vandaan, zonder opgave van reden, aan Deelnemer te weigeren.

 

Artikel 4 – Wijziging & Annulering door studio Vandaan

4.1) studio Vandaan behoudt zich het recht en de vrijheid om de Algemene voorwaarden, tarieven, docentes, lestijden, locatie, karakter en data van de lessen, workshops, cursussen, massages, retraites en andere activiteiten georganiseerd door studio Vandaan, te allen tijde te wijzigen. Deelnemers worden via de website en waar nodig, via e-mail en/of nieuwsbrief en de B-Sport app, van eventuele wijzigingen op de hoogte gehouden.
4.2) studio Vandaan heeft het recht zonder opgave van reden een les, workshop, cursus, retraite, event of iedere andere activiteit georganiseerd door studio Vandaan, te annuleren. Deelnemer zal zo op tijd mogelijk en zo goed mogelijk geïnformeerd worden hierover als ook over de reden van annulering en de alternatieven. Bij annulering van een activiteit, berichten we Deelnemers via e-mail en de B-Sport app, en waar nodig via een SMS bericht (op voorwaarde dat het telefoonnummer van Deelnemer bekend is).
4.3) Tijdens en buiten de schoolvakanties kan studio Vandaan een dag, meerdere dagen, week of weken gesloten zijn. Wanneer dit het geval is, wordt dit zo snel als mogelijk aangekondigd op de website en middels e-mail en/of de nieuwsbrief gecommuniceerd aan Deelnemer.

 

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

5.1) studio Vandaan en haar docenten, masseurs en alle andere medewerkers verplichten zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.
5.2) studio Vandaan en haar docenten zijn niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van Deelnemer op locatie, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na een les, workshop, cursus, retraite of ieder andere samenkomst of event georganiseerd door studio Vandaan. Deelnemer neemt deel aan de lessen, workshops, cursussen, retraites en alle andere activiteiten georganiseerd door studio Vandaan, geheel op eigen risico.

Artikel 6 – Toepasselijkheid en geschillen

6.1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met studio Vandaan betreffende de deelname aan of boeking en betaling van lessen, massages, cursussen, workshops, trainingen, retraites en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord, aangeboden door studio Vandaan.
6.2) Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door studio Vandaan.
6.3) Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van studio Vandaan behoudens hogere voorziening.

Artikel 7 – Privacy

7.1) Voor de registratie van persoonlijke gegevens hanteert studio Vandaan een Privacybeleid.

 

studio Vandaan – Danielle van Grieken
• Datum opgesteld: 24-3-2023
• studio Vandaan – vestigingsadres: Buitenweg 65a, 4021 BC Maurik
• KVK: 30248966 0000
• Tel: 06-41368389
• studiovandaan.nl
• info@studiovandaan.nl